Podstawa programowa:

GIM 7.3. Uczeń rozwiązuje równania stopnia pierwszego z jedną niewiadomą;

GIM 7.6. Uczeń rozwiązuje układy równań stopnia pierwszego z dwiema niewiadomymi;

Poćwicz:

 

Autor:Szymon Kaźmierowski      facebook Facebook      poczta matma.dla.lo@gmail.com