Podstawa programowa:

3.5. Uczeń rozwiązuje nierówności kwadratowe z jedną niewiadomą;

Podstawa programowa:

1.8. Uczeń posługuje się pojęciem przedziału liczbowego, zaznacza przedziały na osi liczbowej;

3.3. Uczeń rozwiązuje nierówności pierwszego stopnia z jedną niewiadomą;

Podstawa programowa:

GIM 7.3. Uczeń rozwiązuje równania stopnia pierwszego z jedną niewiadomą;

GIM 7.6. Uczeń rozwiązuje układy równań stopnia pierwszego z dwiema niewiadomymi;

Autor:Szymon Kaźmierowski      facebook Facebook      poczta matma.dla.lo@gmail.com