Podstawa programowa:

1.6. Uczeń wykorzystuje definicję logarytmu i stosuje w obliczeniach wzory na logarytm iloczynu, logarytm ilorazu i logarytm potęgi o wykładniku naturalnym;

Poćwicz:

Autor:Szymon Kaźmierowski      facebook Facebook      poczta matma.dla.lo@gmail.com