Podstawa programowa:

1.1. Uczeń przedstawia liczby rzeczywiste w różnych postaciach (np. ułamka zwykłego, ułamka dziesiętnego okresowego, z użyciem symboli pierwiastków, potęg);
1.4. Uczeń oblicza potęgi o wykładnikach wymiernych i stosuje prawa działań na potęgach o wykładnikach wymiernych;

Zadania:

Autor:Szymon Kaźmierowski      facebook Facebook      poczta matma.dla.lo@gmail.com