Podstawa programowa:

1.3. Uczeń posługuje się w obliczeniach pierwiastkami dowolnego stopnia i stosuje prawa działań na pierwiastkach.

2.1. Uczeń używa wzorów skróconego mnożenia na \((a\pm b)^2\) oraz \(a^2 – b^2\).

 

Poćwicz:

Autor:Szymon Kaźmierowski      facebook Facebook      poczta matma.dla.lo@gmail.com