Podstawa programowa:

4.5. Uczeń rysuje wykres funkcji liniowej, korzystając z jej wzoru;

4.6. Uczeń wyznacza wzór funkcji liniowej na podstawie informacji o funkcji lub o jej wykresie;

4.7. Uczeń interpretuje współczynniki występujące we wzorze funkcji liniowej;

 Poćwicz:

Autor:Szymon Kaźmierowski      facebook Facebook      poczta matma.dla.lo@gmail.com