5.1. Uczeń wyznacza wyrazy ciągu określonego wzorem ogólnym.
5.3. Uczeń stosuje wzór na n-ty wyraz i na sumę n początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego.

Autor:Szymon Kaźmierowski      facebook Facebook      poczta matma.dla.lo@gmail.com